Aktuální informace o dění sportovního klubu karate KODOKAI BRNO z.s., který působí na základní škole v Bílovicích nad Svitavou, se nacházejí v rubrice zveřejněných článků a příspěvků (Aktuality). 

Cílem sportovního klubu je vychovávat generaci bojovníků, úspěšně vzládající svou životní cestu a pro které je sport součásti dlouhodobého zdravého života.

Jedním z typických rysů dnešní doby blahobytu je pohybová nedostatečnost, slabá sociální vazba, nízká schopnost pozitivní reakce na stresové situace apod. Alarmující zpráva OECD z roku 2018 uvádí  pouze 20% aktivně sportujících dětí v ČR.  Společně se sanžíme tento trend zvrátit a vychovat generaci zdravých a cílevědomých dětí.

Klub úzce spolupracuje se svým partnerským oddílem KODOKAI WATFORD (UK) a NIDOSHINKAN DOJO (CZ).


Historie klubu se datuje od roku 2010, kdy pod hlavičkou oddílu NIDOSHINKAN Dojo z.s. vznikla v Kanicích u Brna odnož zaměřující se na školu karate linie Shotokan, zakladatele SKIF (Shotokan Karate-Do International Federation) Sokeho Hirokazu Kanazawy (10.dan). Snahou zakládajících trenérů bylo nabídnout v této oblasti druh sportu, který nabízí nejen sportovní přípravu a výkon, ale rovněž rozvoj duchovní stránky cvičence s návazností na japonské tradice.

Po 10 letech spolupráce s partnerským klubem KODOKAI Watford (Anglie) vzniká v roce 2015 nový oddíl KODOKAI BRNO z.s. (oficiální zápis u Krajského soudu v Brně dne 20.2.2016).  

I přes krátkou historii má klub vynikající sportovní výsledky a jeho členové se umísťují na předních příčkách soutěží olympíjského svazu ČSKe (Český Svaz Karate) a SKIF CZ. V roce 2017 se zástupci klubu účastnili Mistrovství Evropy SKIF a v roce 2019 dokonce Mistrovství světa SKIF.  

Klub KODOKAI Watford, pod vedením Renshiho Kevina Leigh (6. dan), byl pojmenován zakladatelem mezinárodní organizace SKIF, Sokem Hirokazu Kanazawou (10.dan), jako vyjádření obdivu k práci v oblasti rozvoje a propagace karate. Termín KODOKAI znamená v japonštině „klub následující původní cestu“ a v historii SKIF nese velmi významnou roli. Renshi Kevin Leigh zapůjčil název KODOKAI se souhlasem Sokeho Hirokazu Kanzawa našemu klubu, abychom nadále propagovali odkaz zakladatele SKIF a šířili tak základní význam Karate-Do.

KODOKAI BRNO z.s. také nabízí kulinářské zážitky japonské kuchyně, lekce japonštiny a tlumočení, kompenzační zdravotní cvičení ve spolupráci s centrem spirální stabilizace v Brně, účast na mezinárodních seminářích s japonskými mistry a mnohem více (fotogalerie viz níže).

Dnešními členy rady spolku KODOKAI BRNO z.s. jsou Ing. Vít Štencel, Petra Štenclová, Mgr. Dana Konopčíková. 

Historie SKIF CZ a KODOKAI BRNO z.s. 

Mezinárodní instruktoři SKIF 

Renshi Kevin Leigh, KODOKAI WATFORD (UK)


Trenéři klubu

Ing. Vít Štencel (5.dan)

Hlavní trenér

Michal Slávik (2.dan)

Reprezentační trenér

Petra Štenclová (3.dan)

Ing. Martin Suchyňa (1.kyu)

Mgr. Dana Konopčíková (4.kyu)

MUDr. Tomáš Gabriel (3.kyu)