Výroční zpráva 2018

Klub KODOKAI BRNO z.s. má v současné době 67 členů, z toho 59 členů z řad mládeže ve věku od 5 do 18 let. I přes současný počet členů má klub velké množství sportovních úspěchů, což dokazuje počet 35 zlatých, 26 stříbrných a 50 bronzových medailí.  Počet získaných medailí představuje více než 30% nárůst oproti roku 2017.

Nejvýznamnější událostí roku 2018 byla návštěva Kancha Nobuakiho Kanazawy (8.dan – prezident SKIF) v klubu KODOKAI v Bílovicích nad Svitavou. Tato návštěva svědčí o významu klubu a jeho trenérů.

Výrazným sportovním úspěchem roku 2018 byla historicky nejlepší účast 6 členů KODOKAI BRNO z.s. na MČR ČSKe v Jindřichově Hradci. Čtyři závodníci se nominovali z národních pohárů kde se zařadili mezi prvních 8 nejlepších karatistů ČR ve své kategorii. Dana Konopčíková obsadila stříbrnou pozici, David Hrabal a Matyáš Konopčík nakonec podlehli ve finálovém bloku o bronz. V současné době má klub 5 závodníků (Adam Gregůrek, David Hrabal, Štěpán Nilaš, Matyáš Konopčík, Kristýna Suchyňová) ve sledování reprezentační komise SKIF CZ pro následující Mistrovství světa SKIF 2019.

Rok 2018 znamenal pro klub KODOKAI BRNO z.s. období transformace a stabilizace. Klub díky významné podpoře MŠMT, Jihomoravského kraje, města Brna, obce Bílovice nad Svitavou, rodičů a sponzorů hospodařil s rozpočtem 467 tis. CZK. Usilovná práce trenérů, kteří odvedli neuvěřitelných 303 tréninkových hodin, účastnili se celkem 18 soutěží a 9 seminářů pomohla zařadit klub mezi 5 nejúspěšnějších klubů Jihomoravského kraje.

Do síně slávy 2018 se zařadili:

Nejúspěšnější závodník (21 získaných medailí): Matyáš Konopčík

Nejúspěšnější závodník KUMITE: David Hrabal

Nejúspěšnější závodník KATA: Štěpán Nilaš

Talent roku: Natálie Kellerová

Mládežnický Sempai: Marky Suchyňová


 Celému klubu, trenérům a členům přejeme úspěšný a veselý rok 2019!

Děkujeme všem rodičům za podporu.

Oss!

Tým trenérů KODOKAI BRNO z.s.