Trénink 2020 s COVID-19

Víceúčelové hřiště Řícmanice – květen 2020

Rok 2020 je z velké části poznamenán děním kolem pandemie viru SARS-CoV 2. Roky následující pak nepochybně ponesou následky zdravotní, ekonomické a také psychologické a sociální. Vzájemná izolace lidí, práce bez přímého kontaktu, online systémy, které sice zastanou práci, ale nenahradí živé mezilidské styky.

Tyto změny nemusí mít jen krátkodobé důsledky. Zvlášť děti, které sice zřejmě zvládnou samotné učení podle školních osnov online, nebudou mít možnost nabýt dostatečné zkušenosti s životem v kolektivu vrstevníků, zkušenosti s tím, co není v osnovách,  životem skupiny. Také hrozí deprivace pohybová. Cesta do školy a zpět, třeba i oklikou, je nácvikem orientace v prostoru. Cesta k nejbližšímu monitoru počítače bývá výrazně kratší a jednodušší. Člověk potřebuje pro svůj rozvoj také dynamický kontakt s živým druhým člověkem. Potřebuje zažít uznání, sdílet radost, ale i neúspěch, výsměch, umět identifikovat šikanu a řešit ji. Naučit se reagovat na druhého, pochopit řád ve skupině a buď jej respektovat, nebo vůči němu revoltovat. Udělat si vlastní názor ne podle toho, co mu kdo předkládá, ale podle toho, co sám vidí. Umět správně číst a vysílat informace neverbální komunikací. Naučit se vzorcům chování, které ´online´ nacvičit nelze. To vše může nynějším dětem a mladistvým chybět, a tento deficit může být nevratný, ne nepodobný mírným, nebo i výraznějším autistickým příznakům.

Jednou z možností, jak napravit vzniklé škody a předejít přetrvávání jejich následků, je posílení pobytu v kolektivu, zaměřeném na společnou činnost, společný cíl. Takový kolektiv nabízí sport a zvlášť jeho některé druhy. Ty druhy, které vyžadují směs individuálního a kolektivního výkonu. Ty, které vyžadují řád, ale také pěstují pokoru.

Sport obecně pak posiluje protilátkovou i buněčnou imunitní reaktivitu organismu. Ta pravděpodobně rovněž utrpí mezilidskou izolací, třebaže v krátkodobém hledisku je tato izolace nutná.

I přes současnou situaci a na základě pravidel vládních restrikcí, sportovní klub KODOKAI BRNO z.s. nabízí základní sportovní vyžití pro všechny členy. V období květen-srpen 2020 klub nabídl přes 40 hodin tréninkových jednotek ve venkovních prostorech a přes 30 hodin on-line tréninků tak, aby byl zachován zdravý rozvoj sportující mládeže a dospělých jedinců.   

Kromě vedení klubových tréninků se trenéři KODOKAI BRNO z.s. podíleli na účasti i vedení mezinárodních tréninků (např. LBD Live Session SKIF Great Britan)

V neposlední řadě nabídl klub KODOKAI BRNO z.s. několik online tréninkových jednotek vlastním členům:

#1 KODOKAI Tabata

#2a Karate Tabata
#2b 1.kolo Karate Tabata

#3 Statická Tabata
#4 Funny Tabata
Makáme v přírodě
Heian Shodan
Zákadní techniky
Heian Sandan
Nácvik Heian Sandan
Základní kopy
Kumite Tabata