Cílem sportovního klubu KODOKAI BRNO z.s. je  vychovávat generaci bojovníků, úspěšně vzládající svou životní cestu a pro které je sport součásti dlouhodobého zdravého života.

Sportovní klub je otevřen všem zájemcům od 5 do 100 let. Karate je komplexní systém, který je vhodný v každém věku. Přidejte se k nám a to každou středu v 18:00-19:30 (velká tělocvična ZŠ Bílovice nad Svitavou).

Jedním z typických rysů dnešní doby blahobytu je pohybová nedostatečnost, slabá sociální vazba, nízká schopnost pozitivní reakce na stresové situace apod. Alarmující zpráva OECD z roku 2018 uvádí  pouze 20 % aktivně sportujících dětí v ČR.  Pojďme společně tento trend zvrátit a vychovat generaci zdravých a cílevědomých dětí.


ROZPIS TRÉNINKŮ:

Středa:   18:00-19:30 C – Sportovní přípravka
               18:00-19:30 B – Kondiční trénink
               19:30-20:30 A – Kondiční trénink

Pátek:     17:30-19:00 B – Karate
               17:30-19:00 A – Karate
               19:00-20:00 A – Repre, Trenéři

Neděle:   17:00-18:00 A, B – Karate
                18:00-19:00 Repre – Kata
                19:00-20:00 Repre – Kumite

KONTAKT:

Ing. Vít Štencel

Email: vit.stencel@kodokai.cz

Tel.: +420 603 400 917

Tělocvična ZŠ Bílovice nad Svitavou