Od prvních seminářů až po pořádání jednoho z nejúspěšnějších turnajů mistrovství světa v historii Shotokan Karate-Do International Federation. Taková je 15 letá historie české organizace SKIF CZ.

*/ zdroj Encyklopedie bojových umění, připravil Kamil Guzek, předseda SKIF CZ
**/ volně doplněno – Ing. Vít Štencel, Michal Slávik – KODOKAI BRNO z.s.

*/ Historie SKIF CZ, tedy federace s názvem Shotokan Karate-Do International Federation Czech Republic, z.s. sahá do roku 2004, kdy byl ve Strakonicích uspořádán první seminář s japonským mistrem Hirokazu Kanazawou, držitelem 10.DAN karate. Setkání s tehdy dvaasedmdesátiletou legendou všechny přítomné ohromilo a další seminář na sebe nenechal dlouho čekat. O rok později přicestoval zakladatel světové federace SKIF se svým nejstarším synem Nobuakim Kanazawou do České republiky podruhé a tentokrát dokonce české karatisty osobně pozval na Mistrovství světa SKIF, které se konalo v roce 2006 v Tokiu. A vzhledem k tomu, že takové pozvání se rozhodně neodmítá, pořadatel seminářů ve Strakonicích Roman Kohoutek zorganizoval výpravu reprezentantů, která nakonec čítala 11 závodníků a pětičlenný realizační tým.

Legenda KARATE v České republice (Fighter’s Magazin 01-02/2006)

*/ V Tokiu se nejen závodilo, ale probíhaly zde semináře karate, zkoušky na technické stupně DAN, podpisové akce s Hirokazu Kanazawou. Nechyběly samozřejmě nezbytné kongresy, mítinky či neformální setkání. Česká výprava sice nakonec odcestovala z Japonska bez medaile, ale důležité bylo, že si z výpravy odvezla kromě zážitků ze šampionátu a japonské kultury i rozhodnutí aktivně působit v rámci svazu SKIF. Spolupráci mezi vedením světové federace a českými karatisty usnadnil také pan Ivan Vlček, který pobýval řadu let pracovně v Tokiu a zároveň trénoval v hombu dojo SKIF a získal u japonských přátel obrovský respekt.

**/ Tento moment je rovněž přelomový pro směřování karate Ing. Víta Štencla (v té době je již hlavním trenérem Karate Sokol Brno-Husovice). V Japonsku se setakává s Shihanem Ing. Ivanem Vlčkem, blíže se poznává se Senseiem Kamilem Guzkem a ostatními. Tím se otevírá nová éra přátelství a spolupráce, včetně legend českého karate jako jsou Shihan Josef Zvěřina, Shihan Karel Kočička a další. V Tokiu také vznikly zážitky, které jsou vryty v paměti všech účastníků. Od rozbitého monitoru na ubytovně, přes skvělé zážitky v hombu dojo s úžasnou párty po společném cvičení, dohadování se o zapsání zkoušek, útěky v malých skupinkách, nepochopení recepčního, že chceme odjet na letiště v předstihu kdyby měl vlak zpoždění (dodnes vidím ten výraz ve tváři a nakonec jen konstatování, tady jste v Japonsku, vlak pojede a pojede včas :)..). Pro našince, který je jen pár let po otevření hranic, to byl skutečně nezapomenutelný zážitek.

9. mistrovství světa SKIF v Tokiu – setkání s legendou Shotokan Karate-Do pokračuje (Fighter’s Magazin 03-04/2007)

Setkání legend karate v Brně (Fighter’s Magazin 07-08/2007)

Předání čestného titulu 8.dan zástupcům ČSKe (Fighter’s Magazin 05-06/2007)

**/ V roce 2005 Vít Štencel pobývá pracovně v Anglii. Při této příležitosti se stává členem klubu KODOKAI Watford, pod vedením Renshiho Kevina Leigh (6.dan), a rovněž členem SKKIF UK (Shotokan Karate-Do Kanazawa Ryu Interantional Federation, člen SKIF). Během pobytu se stal mistrem SKKIF UK v kata i kumite a zároveň má možnost se seznámit s metodikou výuky SKIF, účastnit se mezinárodních seminářů s Kancho Hirokazu Kanazawa (10.dan), který v Anglii působil již od roku 1966. Málokdo dnes ví, že Kancho Hirokazu Kanazawa výrazně ovlivnil evropské směřování karate, především WUKO (předchůdce WKF). Kromě působení v reprezentačním týmu Německa a Anglie, hrál také významnou roli v celosvětové propagaci WUKO. Např. v roce 1980 byl jedním z rozhodčích na 5. mistrovství světa karate v Madridu a na prvních světových hrách v Santa Clara.

**/ Vít Štencel nemá v té době ani tušení o všech japonských mistrech působících v Evropě. A tak se stalo, že během organizace semináře ve Watfordu v roce 2005 nepustil do haly Senseie Akitu, který neměl vstupenku. Rozkaz zněl jasně…. 🙂 Zároveň byl po dlouhou dobu pouze imigrantem v klubu bez nějakého zájmu. I přes to, že se pravidelně po tréninku účastnil všech společenských akcí, nedokázal prorazit v zájmu domácích. A to až do doby kdy vyhrál, jako člen KODOKAI Watford, seniorské kategorie v katat i kumite turnaje SKKIF England za přítomnosti Sokeho Hirokazu Kanzawa (a to přesto, že se účastnit nechtěl kvůli chybějícímu pojištění, nicméně rozkaz trenéra zněl jasně 🙂 “všichni”). Od té doby se vytváří nová budoucnost a spolupráce.

*/ V roce 2007 byl Romanem Kohoutkem založen svaz Shotokan Karate-Do International Federation Czech Republic a Roman Kohoutek se stal jeho předsedou. O 2 roky později se konalo Mistrovství světa SKIF v Řecku a opět na něm měla Česká republika zastoupení. Tentokrát už se česká výprava zpět bez medaile nevracela. Radka Krejčová se probojovala do finále kategorie kumite žen nad 60 kg, kde podlehla Yoly Guillenové z Venezuely a obsadila stříbrnou pozici.

Živoucí legenda Karate-Do Kancho Hirokazu Kanazawa opět v České republice ve Strakonicích (Fighter’s Magazin 05-06/2008)

*/ Přímo ze světového šampionátu v Řecku pak do České republiky přicestoval už potřetí a naposledy mistr Hirokazu Kanazawa, tentokrát ho doprovázel sensei Manabu Murakami. V té době už pravidelně každý rok cestovali trenéři z Hradce Králové do Tokia, aby se zdokonalovali pod vedením instruktorů hombu dojo SKIF. Současně dojíždí do České republiky na pravidelné semináře instruktoři SKIF z Anglie a naopak čeští karatisté z Brna, Kladna, Plzně či Děčína několikrát vycestovali do Anglie na semináře s Kanchem Hirokazu Kanazawou. České karate SKIF tak získávalo cenné poznatky a zkušenosti.

**/ Postupem času si Ing. Vít Štencel a Renshi Kevin Leigh vybudovali úzké přátelství, které hraje důležitou roli v historii SKIF CZ a KODOKAI BRNO z.s. do dnes. Kromě pravidelných seminářů od roku 2006 se zástupci SKKIF UK se tak mnozí zástupci českého karate v době stagnace SKIF CZ (2007-2012) účastnili seminářů, soustředění a tréninků přímo v Anglii. Tím vznikla úzka skupina, která vnímala kvality a rodinnou atmosféru organizace SKIF.  Lze říci, že Renshi Kevin Leigh výraznou mírou podpořil vznik SKIF CZ v době, kdy ještě japonští instruktoři do ČR nejezdili pravidelně a kdy se teprve fomovala nová organizace.  Nadšení a hlad po nových informacích byl cítit u všech zástupců českého karate. Renshi Kevin Leigh udržel propagaci SKIF a semináře SKKIF v ČR po řadu let. Zároveň tak pomohl vybudovat vzájemné přátelství mnoha karatistů a klubů ČR. Do dnešního dne se všichni vzájemně setkávají na soustředění v Anglii nebo v ČR. Vzhledem k jeho současným zdravotním problémům, kdy bojuje se zákeřnou nemocí, nebylo možné v tradici pokračovat, ale věříme, že v roce 2021 nastartujeme další éru seminářů v Brně. 

Karate klub Brno-Husovice (Fighter’s Magazin 07-08/2006)

**/ Jedním z mnoha impulzů té doby bylo navázání kontaktů na první generaci karatistů v ČR. Velkou zásluhu na tom má Shihan Karel Kočička, který z povzdálí Kalifornie pozoroval dění v rodném Brně. Ve spoluprási se Shihanem Josefem Zvěřinou a Shihanem Karlem Kočičkou vznikla od roku 2007 série velmi zajímavých seminářů, které propojily několik generací českého karate. Shihan Josef Zvěřina jako blízký přítel Dalajlámy také dokázal obohatit fyzickou výuku karate s mentální přípravou a základy Budhismu. V návaznosti na semináře SKKIF pod vedením Renshiho Kevina Leigh tak jihomoravské karate SHOTOKAN zažívá novou éru po rozpadu původní garnitury JmSKe, která se v 90. letech zmítala na rozhranní nově vzniklého tradičního karate ve spolupráci s Shihanem Walter Corra (Itálie) a původního JmSKe (člen ČSKe). Vít Štencel, žák Shihana Jana Sochatziho, během studií na VUT v Brně působil nejprve v klubu SK Global Karate (Goju Ryu), jelikož tento klub se jako jeden z mála aktivně účastnil soutěží ČSKe, a později v klubu karate Sokol Brno-Husovice. V té době vazby na ČSKGr, ČSKe, SKKIF UK hrály velmi významnou roli ve zprostředkování vzájemných vazeb a udržení směřování k ČSKe a SKIF.

Setkání legend karate v Brně (Fighter’s Magazin 07-08/2007)

*/ Dalším impulsem pro rozvoj SKIF CZ byl seminář se shihanem Masaru Miurou, japonským mistrem SKIF žijícím v Itálii. Tento spoluzakladatel Evropské federace SKIEF poprvé přicestoval do České republiky spolu se svým osobním žákem Paolem Lusvardim na začátku roku 2011. Umění tohoto mistra doslova ohromilo některé další české karatisty a přitáhlo je k SKIF. Ve stejném roce pak odjíždí česká karatistická výprava za mistrem Miurou přímo do Itálie, kde se dojednala přátelská intenzivní spolupráce mezi shihanem Miurou a českými karatisty v podobě dvou seminářů v České republice (nejprve v Kladně, později ve Slaném a Hradci Králové) a tří výjezdů českých karatistů na tradiční soustředění v Igea Marině pravidelně každý rok.

**/ Další Mistrovstvi Světa SKIF 2012 v Australském Sydney bylo málem bez české účasti. Nakonec se však díky Romanu Kohoutkovi dala dohromady opravdu malá česká výprava, ve složení Michal Slávik a Jaroslav Netrval za doprovodu psychické podpory Marcely Doleželové. V tomto roce se tedy do dění SKIF CZ významně zapojuje další představitel jihomoravského karate, Michal Slávik z klubu Mate’s (dnešní trenér reprezentace KODOKAI BRNO z.s.). Následně je to také Michalova svěřenkyně, později úspěšná reprezentantka SKIF CZ, Sabina Křížová, která úzce spolupracuje v přípravě a na standardizaci SKIF s KODOKAI BRNO z.s.

/** MS SKIF v Sedney plynula po několik dnů, Michal startoval v kategorii Kata muži 18-20 let. Po vyhraných eliminačních bojích, kde si třikrát po sobě zopakoval kata Kanku Dai, postoupil do finále, kde zacvičil katu Sochin a skončil na 5. místě, což považuje za hezké umístění i s faktem, že celých 14 dnů před odletem strávil v nemocnici a prodělal dvě operace… no, historie se neptá!

*/ V roce 2013 přicestoval do České republiky pan Nobuaki Kanazawa, v té době už s hodností kančo, tedy hlava světové federace SKIF, mistr Hirokazu Kanazawa se přesunul do oficiální role soke, tedy zakladatel a pan Manabu Murakami se stal šéfinstruktorem SKIF (pozice syuseki shihan). Kančo Nobuaki Kanazawa přijal pozvání na uspořádání semináře v Hradci Králové, kam od té doby každoročně dojíždí. O rok později také zahájil pravidelné každoroční semináře v Hradci Králové i syuseki shihan Manabu Murakami.

*/ Na jaře roku 2013 byl na Valné hromadě SKIF CZ v Praze zvolen nový předseda svazu Kamil Guzek. Dosavadní předseda Roman Kohoutek přijal místo ve Výkonném výboru spolu s Tomášem Traganem, Robertem Rousem, Jaroslavem Netrvalem, Vladimírem Budínem, Vítem Štenclem a Michalem Kaisrem. Rok 2013 byl také významný z hlediska sportovní činnosti SKIF CZ, neboť bylo tento rok uspořádáno historicky první Mistrovství České republiky SKIF. V současné době se republikového šampionátu účastní na 150 závodníků z 15 klubů SKIF CZ. Kromě Mistrovství ČR se na území České republiky konají ještě další turnaje SKIF CZ, a to Vánoční turnaj ve Slaném, Novoroční turnaj v Hradci Králové a nominační turnaj v Brně.

*/ Čeští závodníci tedy mohou bojovat na čtyřech domácích soutěžích, účastní se ale pravidelně i zahraničních turnajů, především Shotokan International Cupu a závodu Trofeo Castagneri v Itálii. V roce 2014 zaznamenal SKIF CZ hned dva velké úspěchy na mezinárodní scéně. Na Mistrovství Evropy SKIF v Drážďanech získala Sabina Křížová třetí místo v kata dorostenek a Barbora Bukáčková vybojovala dokonce zlato v kategorii kumite dorostenek bez rozdílu hmotnosti.

*/ Na evropském šampionátu v Drážďanech se rovněž poprvé začalo hovořit o tom, že by další šampionát mohla uspořádat Česká republika. SKIF CZ se mohl opírat o zkušené organizátory, kteří mají za sebou pořádání 17. ročníků prestižního mezinárodního turnaje Grand Prix Hradec Králové, kterého se každý rok účastní na 1000 závodníků z 15 států. Velkou podporu našel SKIF CZ v italském svazu SKII a v shihanu Masaru Miurovi. Česká republika nakonec kandidaturu získala a mohla se začít připravovat na velkou událost v historii SKIF CZ.

*/ V roce 2014 byly v Japonsku oficiálně zahájeny pravidelné každoroční světové semináře SKIF a ve stejný rok se k tomuto kroku připojila Evropská SKIEF, která uspořádala první evropský seminář ve slovinském Ruše a druhý se konal v portugalském Portu i za účasti téměř 85 letého sokeho Hirokazu Kanazawy. Na všech seminářích samozřejmě měl zastoupení SKIF CZ. Zástupci českého svazu se ale neúčastnili seminářů jen jako cvičenci, ale rovněž zde prezentovali stav přípravy na nadcházející Evropský šampionát SKIF 2017 v Hradci Králové.

*/ V roce 2015 přicestoval do České republiky osobní žák shihana Masaru Miury sensei Paolo Lusvardi, který zde poprvé uspořádal několik seminářů bez svého mistra. O rok později nabyla jeho návštěva ještě konkrétnější podoby v podobě velké akce Silesia Gasshuku. V Karlově pod Pradědem doplnili držitele osmého DANU z Itáie další čtyři čeští instruktoři SKIF i jiných karatistických federací. Česká scéna SKIF CZ tak už poskytuje velmi zajímavé menu – 4 semináře s japonskými instruktory – hned dvakrát se koná setkání se shihanem Masaru Miurou a po jednom semináři nabízí kancho Nobuaki Kanazawa a syuseki shihan Manabu Murakami. Každoroční nabídku doplňují dále semináře s anglickými Instruktory v čele s Kevinem Leighem a rovněž Silesia Gasshuku s italským mistrem Paolem Lusvardim a dalšími českými instruktory. Nabídku českých akcí SKIF doplňují ještě tři turnaje v Brně, Slaném a Hradci Králové a rovněž Mistrovství ČR SKIF.

**/ V dubnu 2016 odjíždí Vít Štencel do Porta a účastní se 2. evropského semináře SKIEF. Zde představuje organizační schopnosti SKIF CZ a plán konání ME 2017.  Následně získává schválení k pořádání ME SKIEF 2017 od japonských představitelů SKIF a Evropské organizace SKIEF. Seminář v Portu, za účasti více než 500 příznivců SKIF, pomohl navázat další vazby k budování silné pozice SKIF CZ. 

*/ Rok 2016 probíhal ve znamení přípravy na Mistrovství Evropy 2017. Závodníci se zúčastnili dvou turnajů v Itálii a také se představili na nově uspořádaném mezinárodním turnaji SKIF v Hradci Králové, kterého se zúčastnila stovka závodníků z 15 kubů včetně SKI-Holland. Napilno měli i organizátoři, kteří kvůli otestování nově zrekonstruované Fortuna Arény přesunuli Světový pohár Grand Prix Hradec Králové právě na královéhradecký zimní stadion, tedy dějiště ME SKIF 2017. Generálka dopadla na výbornou nejen z hlediska haly, ale i technického zázemí. Součástí příprav na pořádání evropského šampionátu byla i účast na Mistrovství světa 2016 v indonéské Jakartě, kde se zástupci SKIF CZ účastnili důležitých kongresů a mítinků ohledně vize pořádání světových a kontinentálních šampionátů.

14. mistrovství Evropy SKIEF 2017 – Hradec Králové, Česká republika

**/ 17.-21.5.2017 pořádal SK Karate Spartak, pod záštitou SKIF CZ, 14. mistrovství Evropy SKIEF 2017. Do příprav se zapojily všechny kluby SKIF CZ, včetně klubů z jižní Moravy, které poskytly závodníky a 20 členný organizační tým: KODOKAI BRNO (13), SVČ Domeček (6) a Mate’s (1). Všichni zažili s ostatními více než sto organizátory neskutečně skvělou atmosféru se spoustou zážitků (včetně nočního překrývání nepovolených znaků na karate-gi, zajišťování transferů, organizaci seminářů, přeskládávání haly apod.). Za jižní Moravu navíc nastoupili závodníci z klubů Karate Sokol Tišnov a Karate Sokol Brno-Husovice. Mistrovství Evropy SKIEF 2017 se účastnilo 24 zemí s 695 závodníky.

*/ Mistrovství Evropy skončilo pro české závodníky historicky nejlepším výsledkem. Velký úspěch ale mělo i samotné pořádání, neboť Evropská federace označila turnaj jako nejlepší v historii konání evropských šampionátů. Velkou zásluhu na tom mají nejen pořadatelé z SK Karate Spartak HK a ostatních klubů SKIF CZ, ale i statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, které turnaj významně podpořily. Japonské vedení federace rozeslalo děkovné dopisy organizátorům a Prezident federace kančo Nobuaki Kanazawa psal přímo o „fenomenálním úspěchu organizace mistrovství Evropy“.

*/ Radka Tesařová získala zlatou medaili v kategorii kumite žen nad 60 kg a další prvenství si české barvy připsaly v soutěži kumite týmů žen, přičemž českou výpravu tvořily pouze hradecké závodnice – Radka Tesařová, Barbora Bukáčková, Ivana Guzková a Andrea Žáková. Český tým porazil v prvním kole irskou reprezentaci, poté Itálii a ve finále si poradil se Švýcarskem. O zbylé dva české zlaté úspěchy se postarali Daniel Brejcha v kata kadetů a Sabina Křížová v kata žen do 20 let.

JménoPříjmení/TeamPoziceKategorieBodů
SKIF Czech Republic1kumite team ženy300
AliceAnderlová3kumite juniorky (16-17) BRH100
DanielBrejcha1kata dorostenci (14-15)300
BarboraBukáčková2kumite ženy U20 BRH200
BarboraKratochvílová2kumite st. žákyně BRH200
SabinaKřížová1kata ženy U20300
AdamNejedlý2kumite ml. žáci BRH200
RadkaTesařová1kumite ženy +60kg300
RadkaTesařová3Grand Champion ženy100
KristýnaVavrušková3kumite dorostenky (14-15) BRH100

Celkově obsadila česká výprava šestou příčku se 4 zlatými, třemi stříbrnými a třemi bronzovými medailemi. Přímo do Hradce Králové putují 4 cenné kovy. Kromě zmíněných dvou zlatých medailí Radky Tesařové a ženského týmu vybojovala Barbora Bukáčková ještě stříbro v kumite žen do 20 let a Radka Tesařová bronz v prestižní kategorií Grand Champion, ve které bojují dvě nejlepší závodnice z každé váhové kategorie v soutěži bez rozdílu hmotnosti.

Oddíl karate v Bílovicích sklízí jeden úspěch za druhým (Bílovický zpravodaj 02/2018)

**/ Kvalita organizace ME SKIEF 2017 předurčila další vývoj v historii SKIF CZ. Po dlouhých jednáních v rámci celosvětové organizace SKIF bylo rozhodnuto, že na místo nestabilní Venezuely bude 13. mistrovství světa SKIF konáno v České republice. Organizační tým pod vedením prezidenta SKIF CZ Senseie Kamila Guzka začal okamžitě pracovat na největší sportovní akci v hstorii českého karate. 

**/ V březnu 2018 odcestovala skupina zástupců SKIF CZ na již 5.mezinárodní seminář SKIF v Tokiu. Hlavním cílem bylo doladit požadavky na nadcházející mistrovství světa a zároveň oslavit 88. narozeniny Sokeho Hirokazu Kanazawy. Jednalo se o skvělou akci za účasti velké rodiny SKIF z celého světa. Vít Štencel je již potřetí v Japonsku (mimochodem díky iniciativy manželky, která mu celou cestu zařídila a darovala k narozeninám) a při této příležitosti skládá u Sokeho Hirokazu Kanazawy zkoušku na 4.dan. Soke Hirokazu Kanazawa řídil ve svém úctyhodném věku celý proces zkoušek a aktivně si zapisoval každý detail. Největší výzvou bylo řízené kumite, které bylo na pokyn Syuseki Manabu Murakamiho prováděno náhodně a to pouze na základě oznámení formy a čísla techniky.

Strategická účast zástupců SKIF CZ výrazně zvýšila prestiž české organizace a posunula spolupráci v rámci celosvětové rodiny SKIF.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo.png.

13. mistrovství světa SKIF 2019 – Hradec Králové, Česká republika

Druhý červencový týden 2019 hostil Hradec Králové více než 1.868 soutěžících z 50 zemí světa. Česká výprava z toho činila nezanedbatelnou část, jelikož nás reprezentovalo téměř 140 závodníků. 

Zástupci naši obce na Mistrovství světa v Shotokan karate (Bílovický zpravodaj 04/2019)